!-- AdAsia Headcode -->

จส.100 รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว

09 มกราคม 2562, 18:08น.


      จส.100 รับสมัครงาน ตำแหน่ง "ผู้สื่อข่าว" จำนวน 2 อัตรา

      คุณสมบัติผู้สมัคร :


      1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี

      2. จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน 

      3. มีความสามารถในการทำภาพ Graphics เบื้องต้น

      4. ถ่ายภาพ / วีดิโอได้ (หรือมีมุมมองในการถ่ายภาพ/วีดิโอ) 

      5.ทัศนคติดี, คิดบวก, มนุษยสัมพันธ์ดี

      6. พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word

      7.เดินทางไปต่างจังหวัดได้

      ติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ :  ศูนย์ข่าวแปซิฟิค บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 5 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-2499304-5