!-- AdAsia Headcode -->

SME D Bank เผยมีผู้ประกอบการเสียหาย 122 ราย รวมกว่า 104 ล้านบาท จากภัยพิบัติ“ปาบึก” เตรียมช่วยพักหนี้ - เติมทุนหมุนเวียนธุรกิจ

08 มกราคม 2562, 19:04น.


   ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ส่งผลให้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่ทำธุรกิจประมงพื้นบ้าน ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก รีสอร์ต ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล   นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบมี 8 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส โดยมีผู้ประกอบการรวม 122 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 104 ล้านบาท จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และสายงานสาขา5 ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคใต้ ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการพักชำระหนี้ และให้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการดอกเบี้ยพิเศษ ส่วน SME ที่ต้องการเงินทุนเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจหลังภัยพิบัติ ธนาคารได้เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับสำหรับใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และหมุนเวียน เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ครอบคลุมกลุ่มเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการใหม่และอิสระ กลุ่มค้าส่งค้าปลีก ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชน เป็นต้น   นายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าผู้ตรวจการ SME Development Bank และร่วมลงทุน 5 กล่าวว่า ธนาคารมีความเป็นห่วงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทุกราย เพื่อเป็นการเยียวยาทันที ธนาคารออก 2 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งพักหนี้และเติมทุน ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อใช้หมุนเวียนฟื้นฟูธุรกิจ ซึ่งตลอดการลงพื้นที่ทั้ง 2 วัน พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการลูกค้าของธนาคารเสียหายมากที่สุด จำนวน 45 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 46 ล้านบาท   ขณะที่ นางรวิวรรณ จันทร์ธุรส ผู้ประกอบการร้านอาหารริมชายฝั่งทะเลในแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง เปิดเผยว่า ตนและครอบครัวยื่นกู้สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาวผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถม้าเติมทุน เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดธุรกิจและปรับปรุงร้าน รองรับนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่เปิดได้เพียงไม่ถึง 2 เดือน ธุรกิจกลับได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทำให้ร้านอาหาร ซุ้มที่นั่ง ลานจอดรถ ที่พึ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานพังเสียหาย     สำหรับมาตรการช่วยเหลือของ SME Development Bank สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ปาบึก ตามมาตรการ “ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู” ซึ่งเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง