!-- AdAsia Headcode -->

กฟน. ย้ายสถานที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว

06 ธันวาคม 2561, 15:24น.


   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งพัฒนางานบริการให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น จึงดำเนินการย้ายที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ บริเวณ เลขที่ 1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 และในวันที่ 1 มกราคม 2562 จะเปลี่ยน ชื่อที่ทำการ เป็น การไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์  (ดูแผนที่ >>คลิก<< )