พลเมืองดี เก็บกระเป๋าได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

02 ธันวาคม 2561, 02:39น.


          พลเมืองดี คุณณัฐกมล แซ่เบ๊ เก็บกระเป๋าได้ ภายในมีบัตรประชาชน ,โทรศัพท์มือถือไอโฟน 1 เครื่อง ,โทรศัพท์มือถือโนเกีย 1 เครื่อง และเงิน 656 บาท โดยเก็บได้บนพื้นถนน ในซอยจันทร์ 43 แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม