!-- AdAsia Headcode -->

"น้ำใจจากเรา.. จะช่วยพยุงให้คุณเดินได้อีกครั้ง" โครงการบริจาครถวีลแชร์กับ จส.100 สอบถามโทร 1137 ตลอด 24 ชั่วโมง

29 พฤศจิกายน 2561, 16:53น.


         เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ที่สถานีวิทยุ จส.100 โดยบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารและข้อมูลจราจรเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม นอกจากนี้จส.100 ยังมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวความมีน้ำใจของคนในสังคม รวมทั้งเป็นตัวแทนในการหยิบยื่น “น้ำใจ” จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง หรืออีกชีวิตหนึ่ง และหลายๆ ชีวิตที่ร้องของความช่วยเหลือผ่านมายังสถานี


        หนึ่งใน “น้ำใจ” ดังกล่าว คือ น้ำใจที่มีต่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ ซึ่งหลายครั้งที่ จส.100 ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ขาดแคลนรถวีลแชร์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับผู้พิการ ก็จะมีผู้ฟังจำนวนหนึ่งนำอุปกรณ์เหล่านี้มาบริจาคอยู่เสมอ  แต่จากสถิติจำนวนผู้พิการที่ต้องใช้รถวีลแชร์นับแสนคน และการที่ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการใช้วีลแชร์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นข้อมูลให้เรารับรู้ว่า สังคมไทยยังมีผู้พิการและผู้สูงอายุยากไร้อีกจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

        จส.100 จึงได้ริเริ่ม “โครงการบริจาครถวีลแชร์ กับจส.100” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เพื่อขยายขอบข่ายความช่วยเหลือ เป็นสื่อกลางประสานส่งต่อน้ำใจ และรถวีลแชร์ที่ได้รับบริจาคมอบต่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ทั้งใน กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ  ทั่วประเทศ โดยผู้พิการ ผู้ยากไร้ สามารถติดต่อขอรับรถวีลแชร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ จส.100 โทร 1137 ตลอด 24 ชม. 

 


หรือติดต่อบริจาคเงินเข้ากองทุนซื้อรถวีลแชร์ได้ที่ บัญชี "กองทุนทุกชีวิตมีค่า กับ จส.100" ธนาคารทหารไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015-2-38591-0
 
X