แท็กซี่พลเมืองดี เก็บกระเป๋าโน๊ตบุ๊คของผู้โดยสารได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

17 พฤศจิกายน 2561, 08:53น.


         พลเมืองดี นายสุชาติ องค์หิรัญ แท็กซี่ทะเบียน ทศ-7868 เก็บกระเป๋าโน๊ตบุ๊คของผู้โดยสารได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม