สนช. มอบรางวัล'คลิปกล้องหน้ารถ'ช่วยลดอุบัติเหตุ พร้อมจัดอบรมการปั๊มหัวใจ CPR (มีคลิป)

07 พฤศจิกายน 2561, 16:54น.


   คณะกรรมการบูรณาการ ประสาน งานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการ'เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวีดีโอ' ตามที่เปิดให้ประชาชนส่งคลิปวีดีโอจากกล้องหน้ารถที่สามารถบันทึกพฤติกรรมการขับขี่อันนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ โดยคลิปที่ได้รับรางวัลประจำเดือนกันยายน 2561 ประกอบด้วย

   รางวัลที่ 1 ชื่อคลิปอุบัติเหตุรถชนบนไหล่ทาง โดยนายกิติศักดิ์ คุ้มทอง ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   รางวัลที่ 2 ชื่อ คลิป คนไทยง่ายๆ ชีวิตชิลๆ โดยดอกรัก  ปิ่นเงิน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร     รางวัลที่ 3 ชื่อคลิป กระบะกับรถบรรทุก โดยนายเสกสรร คำสิงห์บับภา ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร    และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร    นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การใช้คลิปวีดีโอบันทึกภาพอุบัติเหตุทางถนนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังและเคารพกฎจราจรมากขึ้น ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายได้ จึงอยากเชิญชวนประชาชนส่งคลิปมาได้โดยตรงที่เฟซบุ๊คสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และชมรมกล้องหน้ารถ หรือตามสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป คณะทำงานจะพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลทุกเดือน เดือนละ 10 รางวัล โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก     นอกจากนี้ภายในงาน ยังจัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่ประชาชนที่สนใจบริเวณห้างสรรพสินค้าวอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน ถ.ราชปรารภ โดยมีกลุ่มเพื่อนแท็กซี่ไทยอินเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว มาร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน มาร่วมฝึกอบรม ในฐานะที่เป็นกลุ่มอาชีพที่มีโอกาสพบผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติได้ตลอดเวล   ชมคลิป