!-- AdAsia Headcode -->

ปตท.เปิดตัว NGV ใหม่!! แรงกว่า ไกลกว่า พร้อมให้บริการแล้ว

17 กันยายน 2561, 14:22น.


     จากผลการสำรวจตลาดผู้ใช้เอ็นจีวีพบว่า ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของรถเอ็นจีวี และต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาด ปตท. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก๊าซเอ็นจีวีด้วยการเพิ่มค่าพลังงาน (Wobbe Index : WI)ให้สูงขึ้น เพื่อให้รถยนต์มีอัตราเร่งดีขึ้น ได้ระยะทางมากขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิง โดยผ่านการทดสอบจาก สถาบันนวัตกรรม ปตท. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


     ในการนี้ ปตท. ได้กำหนดจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวีคุณภาพใหม่ที่สถานีบริการเอ็นจีวี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 นี้ เพื่อให้ผู้ใช้รถเอ็นจีวีได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกับมีแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถเอ็นจีวี และประชาชนรับทราบ ผ่านแคมเปญ “เอ็นจีวี คุณภาพใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มมลพิษ”  เพื่อสื่อความถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตอกย้ำภาพลักษณ์ก๊าซเอ็นจีวีเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่างๆ


     ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมกันนี้ การดูแลบำรุงรักษารถเอ็นจีวีด้วยการตรวจสภาพรถและอุปกรณ์เอ็นจีวี   และการปรับจูนระบบเอ็นจีวี ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ใช้รถต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ก๊าซเอ็นจีวีมีความปลอดภัย และเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ PTT Contact  Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง