!-- AdAsia Headcode -->

จะดีแค่ไหนที่ผู้พิการและผู้สูงอายุจะได้ออกจากบ้านมาทำในสิ่งที่ฝัน ร่วมเป็นอาสาสมัครกับ จส.100 เข็นรถวีลแชร์ เติมฝันให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ

29 สิงหาคม 2561, 15:49น.


        เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี สถานีวิทยุจส 100 ในวันที่ 2 กันยายน 2561 โครงการบริจาครถวีลแชร์ฯ ได้จัดกิจกรรม "อาสาพาไปเติมฝัน" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ใช้รถวีลแชร์ได้ออกจากบ้านมาทำในสิ่งที่ฝัน และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปอาสาทำความดีเป็นพี่เลี้ยงไปเติมเต็มความฝันให้กันและกัน        การเดินทางในครั้งนี้ เราจะพาผู้พิการฯ ไปชมนิทรรศการเรื่องราวความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมนั่งรถเที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 (เวลา 07.00-16.00น.)

        รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ป่วยติดเตียง 10 คน

2.อาสาสมัครเข็นวีลแชร์ อายุ 18 - 50 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 10 คน

        สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 กันยายน 2561 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-350-341 0 – 1
            กำหนดการเดินทาง

        07.00-08.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารเช้า ที่ลานจอดรถโรงงานยาสูบ 08.00-09.30 น. ออกเดินทางไปยังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

        10.00-12.00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ เวลา 12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

        13.30-14.30 น. นั่งรถเที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์

        14.30-16.00 น. เดินทางกลับมาที่ลานจอดรถโรงงานยาสูบ

            สนับสนุนการเดินทางอาสาพาไปเติมฝัน โดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)         

X