!-- AdAsia Headcode -->

จ.น่านเตือนภัยหลายหมู่บ้านใน 4 อำเภอ คืออำเภอสันติสุข อำเภอปัว อำเภอแม่จริม และอำเภอท่าวังผา หลังฝนตกหนัก ระดับน้ำแม่น้ำน่านสูง (มีคลิป)

17 สิงหาคม 2561, 18:05น.


   เกิดฝนตกต่อเนื่อง และติดต่อกันหลายชั่วโมงในจ.น่าน โดยมีปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่เกิน 90 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง 
    จังหวัดน่านได้ประกาศเตือนภัยหลายหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มและริมตลิ่งของ 4 อำเภอคือ อำเภอสันติสุข อำเภอปัว อำเภอแม่จริม และอำเภอท่าวังผา ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสม


     โดยสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำน่านวันนี้( 17 สิงหาคม 2561 ) เมื่อเวลา 14:00 น. ระดับน้ำแม่น้ำน่าน วัดที่ N1 กาดแลง สถานีสะพานพัฒนาภาคเหนือ ระดับ 6.14 เมตร (ระดับวิกฤต 7 เมตร) ,ระดับน้ำแม่น้ำน่านวัดที่ N64 สถานีผาขวาง ระดับ 07.19 เมตร (ระดับวิกฤต 9.5 เมตร)

    ชมคลิป

    
(ภาพ :  เพจเสน่ห์น่านวันนี้ // คลิปทวีตเตอร์ @OngardN)