!-- AdAsia Headcode -->

วันนี้ (17 พ.ค.2561)เวลา 05:00 น. น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E 85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

16 พฤษภาคม 2561, 23:23น.


          ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดมีผลวันนี้ (17 พ.ค.) เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้ จะเป็นดังนี้

          แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.70 บาท

          แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.43 บาท

          E20 ลิตรละ 27.19 บาท

          E85 ลิตรละ 21.39 บาท

          ดีเซล ลิตรละ 29.44 บาท


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)