!-- AdAsia Headcode -->

เริ่มวันจันทร์! เบี่ยงการจราจรเตรียมสร้าง"รถไฟฟ้าสายสีชมพู" (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)

19 พฤศจิกายน 2560, 21:03น.


          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งเบื่ยงช่องจราจร เพื่อดำเนินงานเข็มทดสอบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          จุดที่ 1 ถนนติวานนท์ บริเวณคลองบางตลาด ถึงกรมชลประทาน ระยะทางประมาณ 210 เมตร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

- ปิดการจราจรช่องทางขวาสุด (ชิดเกาะกลางถนน) 1 ช่องจราจร ทั้งขาเข้า - ขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง

- ปิดการจราจรเพิ่มอีก 1 ช่องทาง (ขาออก) ในช่วงเวลา 22:00 - 04:00 น.
          จุดที่2 ถนนรามอินทรา บริเวณฝั่ง ขาเข้า ตรงข้ามสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองบังคับการ 8 (ใกล้ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์) ระยะทางประมาณ 200 เมตร ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561

- ปิดการจราจรช่องทางซ้ายสุด 1 ช่องจราจร บริเวณฝั่ง ขาเข้า ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เฉพาะวันที่มีการขนย้ายเครื่องจักรหนัก และวันที่การเทคอนกรีตเข็มทดสอบ
          สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวอาจจะส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน ระหว่างที่มีการเบี่ยงช่องจราจร รฟม. จะติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจราจร วางกรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวกกับประชาชนที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว

          ซึ่งประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจร ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-8827-5555