ทั้งเสาขวาง ทั้งทางชำรุด

14 พฤศจิกายน 2560, 16:10น.


ปัญหาของทางเดินสำหรับคนตาบอดตามทางเท้าในบางจุดอาจใช้งานไม่ได้จริง เช่น ดังรูปดังกล่าวมีเสามาสร้างค่อมเส้นทางเดินคนตาบอด ทางเท้าก็มีความชำรุดพื้นผิวไม่เท่ากัน ตลอดจนร้านค้า หรือหาบเร่ข้างทางที่วางรถเข็นหรือสินค้ากีดขวางทางเดิน ทำให้อาจเป็นอันตรายและเกิดอุบัติเหตุต่อคนตาบอดที่มาใช้งานได้

สำหรับคนที่ยังไม่รู้ความหมายนะครับ บล็อคขีดยาวๆหมายถึง’ให้เดินต่อไปเรื่อยๆ’แต่บล็อคจุดๆหมายความว่าให้’หยุด’ในกรณีที่ต้องเลี้ยว หรือสิ้นสุดทางเดิน ถ้าไม่หยุดอาจตกทางเดินได้ครับ แต่ทุกวันนี้เห็นใช้ปนมั่วไปหมด


ภาพจาก : @Phat1981Vvkt