!-- AdAsia Headcode -->

หายไปเลย...เหลือเพียงแต่ความว่างเปล่า

15 กันยายน 2560, 15:08น.


เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีผู้ใช้ทางส่งภาพเข้ามาให้กับทาง JS100 ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนร่วมทางขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีฝาท่อเปิด ในลักษณะเป็นหลุมลึก บริเวณถนนบรมราชชนนี ในช่องทางกลางของช่องคู่ขนาน เลยแยกพุทธมณฑลสาย 2 มาประมาณ 500 เมตร หน้าปั๊มน้ำมันใกล้กับ รพ.ธนบุรี 2 และมีเพียงการนำกรวยมาตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ให้ระมัดระวัง ซึ่งหลังจากที่ JS100 ได้นำเสนอภาพนี้ออกไป ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก เพราะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้เส้นทางได้ และหลายคนวิพากษ์วิจารย์กันต่อว่าฝาท่อดังกล่าวอาจจะถูกพวกมือดีขโมยเผื่อนำไปขายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝาท่อดังกล่าวถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ และการกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานลักทรัพย์ มีความผิดทั้งผู้ลักทรัพย์และผู้ที่รับซื้อด้วย

ซึ่งตามกฎหมายมาตรา 334 ระบุบไว้ว่า ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม อยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

และมาตรา 357 ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระ ทำความผิดถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีด เอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกหรือ เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจรต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้น ได้กระทำเพื่อค้ากำไร หรือได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตาม มาตรา 335(10) ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท



ภาพจาก:@karakaew