!-- AdAsia Headcode -->

กระทรวงศึกษาธิการ จัดบริการย้อมผ้าสีดำ และซ่อมผ้าเก่าให้ปชช.ฟรี ที่กศน.และ สถานศึกษาอาชีวะ ทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่ม 17 ต.ค.59

17 ตุลาคม 2559, 07:46น.


พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ กศน. ดำเนินการจัดสอนและให้บริการย้อมผ้าฟรีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ผ้าสีดำมีราคาค่อนข้างแพงและอาจยังขาดตลาด ประชาชนบางส่วนไม่สามารถจัดหาได้ ดังนั้น จึงได้สั่งการไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการต่อไปยัง กศน.อำเภอ ให้จัดสอนวิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น หรือวิธีการอื่น โดยประชาชนสามารถไปใช้บริการย้อมผ้าและเรียนเทคนิควิธีการย้อมผ้า รวมถึงซ่อมเสื้อผ้าเก่าได้ที่ กศน.จังหวัด  กศน.เขต กศน. อำเภอทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะจัดจุดบริการย้อมผ้าสีดำฟรีแก่ประชาชน ที่บริเวณสนามหลวงและกระทรวงศึกษาธิการ/ โดยจะมีครู กศน. และนักศึกษา ไปร่วมให้บริการประชาชน

X