!-- AdAsia Headcode -->

ร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยลูคีเมียกับโครงการ Match4lara Thailand

27 มกราคม 2559, 16:49น.


      จากที่มีการแชร์เรื่องราวของลาร่าในโซเชียลมีเดีย เด็กสาวที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียเฉียบพลัน ต้องการหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ด่วนนั้น ขณะนี้ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทยได้เข้าช่วยเหลือใน เรื่องดังกล่าวเพื่อให้ลาร่าเป็นกรณีศึกษา สําหรับผู้ป่วยโรคลูคีเมียอีกกว่า 1,900 คนทั่วประเทศ ซึ่งกําลังรอผู้บริจาคสเต็มเซลล์เช่นกัน

      จึงเกิดโครงการ Match4larathailand ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง การบริจาคสต็มเซลล์ที่กําลังเป็นที่ ต้องการสําหรับผู้ป่วยโรคเลือด และตั้งจุดรับบริจาคที่ สภากาชาดไทย เพียงแค่ไปบริจาคเลือดพร้อมกับกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจํานงเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์ ที่สภากาชาดไทย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Fanpage Match4larathailand

Link เรื่องลาร่า คลิกอ่าน

อารยา เอ ฮาร์เก็ต(ชมพู่) เชยชวนบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาค Stem cell คลิกลาร่าคือใคร?อัพเดทอาการของลาร่า

                เด็กสาวที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียเฉียบพลัน ต้องการหาผู้บริจาคสเต็มเซลล์ด่วน ตอนนี้ลาร่าเริ่ม ทําคีโมสัปดาห์ละ 3 ครั้งเพื่อพยุงอาการแต่ยังต้องรอสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรค หลังจากประชาสัมพันธ์ออกไปมีผู้บริจาคหลั่งไหลไปที่สภากาชาดไทยเพื่อบริจาคสเต็ม เซลล์ เกือบสองพันคนแล้วรวมทั้งศิลปินดารา เช่น ชมพู่ อารยา ,เอมมี่ มรกต ทางสภากาชาดจะนําค่า HLA ของทุกๆคนไปตรวจเพื่อหาว่าตรงกับลาร่าและผู้ป่วยอีกกว่า 1,900 คนทั่วประเทศไทยหรือไม่ ผู้ที่สนใจยังสามารถไปที่สภากาชาดไทย เพียงแค่ไปบริจาคเลือดพร้อมกับกรอกแบบฟอร์มแจ้ง ความจํานงเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่สภากาชาดไทย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Fanpage Match4lara Thailand