กรมควบคุมโรค แนะแนวทางจัดการรถสาธารณะไม่ประจำทางให้ปลอดไวรัส

19 กุมภาพันธ์ 2563, 14:08น.


          โรคโควิด-19 เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ เฟซบุ๊กเพจของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำวิธีจัดการให้รถสาธารณะไม่ประจำทางปลอดเชื้อ ทั้งรถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ข้อคือ ความรู้คือภูมิคุ้มกัน ผู้ประกอบการควรให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา รวมถึงข้อปฎิบัติหากเจ็บป่วยแก่บุคลากร โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ได้ที่ เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค


          ข้อต่อมาคือเน้นความสะอาดจุดเสี่ยง บริษัทให้เช่ารถ ควรดูแลความสะอาดสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะเคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ห้องอาหาร ส่วนยานพาหนะ ต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังให้บริการ โดยเน้นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณประตูที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร แฮนด์มอเตอร์ไซค์ เบาะนั่ง ที่เท้าแขน กระจกภายในรถ ด้วยผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือ แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ 


          ข้อที่ 3 คือต้องเตรียมพร้อมเสมอ นั่นก็คือการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับพนักงานขับรถและผู้โดยสาร โดยพนักงานขับควรสวมหน้ากากอยู่ตลอด เมื่อมีผู้โดยสาร และล้างมือบ่อยๆ ส่วนผู้โดยสารเองก็ควรเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับเอาไว้ใช้ส่วนตัว ถ้าหากหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอสามารถใช้หน้ากากที่ทำจากผ้าได้ เพราะช่วยป้องกันได้เช่นกัน 


          ข้อที่ 4 คือการลดกระจกให้อากาศถ่ายเท ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สามารถลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้


          ข้อที่ 5 คือ ป่วยอย่าฝืน ถ้าหากพนักงานคนใดมีอาการป่วย หรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ ควรรายงานบริษัททราบอย่าฝืนทำงาน และบริษัทควรพิจารณาให้หยุดงานจนกว่าจะหาย


          และข้อสุดท้ายก็คือ การขอความร่วมมือผู้โดยสาร หากพบผู้โดยสารมีอาการไอจาม มีน้ำมูก ควรขอให้สวมหน้ากากอนามัย


....


ข่าวทั้งหมด