สธ.ยืนยันไม่ปิดบังข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุเหตุที่สถิติผู้ป่วยนิ่งเพราะคนไทยมีการป้องกันตัวที่ดี

19 กุมภาพันธ์ 2563, 13:05น.


          สถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ยังมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 35 คนเท่าเดิม ติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 18 คน กลับบ้านแล้วรวม 17 คน มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนเสี่ยงติดเชื้อ 957 คน คัดกรองจากสนามบิน 58 คน รักษาที่โรงพยาบาลเอง 899 คน กลับบ้านแล้ว 857 คน รักษาในโรงพยาบาล 100 คน ส่วนคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 137 คน ที่กลับบ้านวันนี้ ยืนยันไม่มีการติดเชื้อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ


          ส่วนกรณีที่ต่างประเทศมีข้อกังวลว่าไทยปิดบังตัวเลขของผู้ติดเชื้อ เพราะไทยเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามาก นพ.โสภณ ยืนยันว่า ไทยไม่มีการปิดบังข้อมูล เพราะไทยเป็นประเทศแรกที่ตรวจเจอผู้ป่วย ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีน จึงทำให้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ขณะที่ประชาชนก็มีการตื่นตัว มีการป้องกันตนเอง ซึ่งหากไม่มีการเฝ้าระวังและป้องกันตั้งแต่แรก ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในไทยก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


          สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ได้ย้ำว่า ขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางขอให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ส่วนกรณีนักโทษชาวอังกฤษที่ไทยได้ส่งกลับประเทศ ได้รับการยืนยันว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้อ


...
ข่าวทั้งหมด