มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงต่อต้านกฎหมายพลเมืองของอินเดีย

15 ธันวาคม 2562, 19:43น.


          มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 คน ในจำนวนนี้ 3 คนเสียชีวิตจากการถูกตำรวจยิง ขณะเกิดการประท้วงในเมืองกูวาฮาตี เมืองใหญ่ที่สุดในรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เพื่อต่อต้านกฎหมายพลเมือง ขณะที่ทางการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต และประกาศภาวะฉุกเฉินในบางพื้นที่          ทั้งนี้ สภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันพุธให้สิทธิการเป็นพลเมืองแก่ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลายล้านคนที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังอินเดียก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ใช่ชาวมุสลิม ด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนและพรรคการเมืองสายมุสลิมจะร้องคัดค้านกฎหมายดังกล่าวต่อศาลสูงสุด โดยโต้แย้งว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและวัฒนธรรมของอินเดีย

ข่าวทั้งหมด