หมูในอินโดนีเซียตายด้วยโรคอหิวาต์สุกรกว่า 27,000 ตัว

14 ธันวาคม 2562, 20:47น.


         หมูในอินโดนีเซียกว่า 27,000 ตัวตายจากโรคอหิวาต์สุกรที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ และอีกหลายพันตัวมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค รายงานระบุว่ามีสุกรตายประมาณ 1,000 - 2,000 ตัวต่อวัน แต่หมูที่ตายยังเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับหมูจำนวน 1 ล้าน 2 แสนตัว ในสุมาตราเหนือ ก่อนหน้านี้เมื่อ 2 ปีก่อนเกิดอหิวาต์สุกรระบาดในจังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียส่งผลให้หมูตายไปมากกว่า 10,000 ตัว สร้างความเสียหายต่อรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่น

ข่าวทั้งหมด