จีนปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้า

14 ธันวาคม 2562, 20:08น.


          จีนปรับลดประมาณการเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าลงเหลือร้อยละ 6 จากปีนี้ที่กำหนดไว้ร้อยละ 6-6.5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายงานระบุว่ารัฐบาลจะเร่งกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยอนุญาตให้ส่วนท้องถิ่นออกพันธบัตรพิเศษในปีหน้า โดยนโยบายการคลังจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ ส่วนธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน หลีกเลี่ยงการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น          รายงานระบุว่าเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวสร้างแรงกดดันต่อกิจการขนาดเล็กและส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังฐานะการเงินของธนาคารขนาดเล็ก โดยในปีนี้ บริษัทเอกชนหลายแห่งผิดนัดชำระหนี้ตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นประวัติการณ์ ส่วนการลงทุนในสินค้าทุนลดลง 

ข่าวทั้งหมด