นายกรัฐมนตรีมอบค่าเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางหลวงพิเศษบางใหญ่-กาญจนบุรี

13 ธันวาคม 2562, 11:11น.


           การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางกว่า 96 กิโลเมตร วันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และมอบค่าเวนคืนที่ดินให้กับประชาชน
          นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประชาชนที่เสียสละ และได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ซึ่งทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าไปได้ และขอว่าอย่าให้โครงการล่าช้าอีก เพราะล่าช้ามากว่า 2 ปีแล้ว หากก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายนี้แล้วเสร็จก็จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก เนื่องจากปัจจุบันปริมาณรถก็เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาแบ่งเบาภาระของการจราจรเชื่อมโยงถนนระหว่างเมืองให้เกิดโครงข่ายในภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคตะวันตก ทำให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากเดิม 5,420 ล้านบาท เป็น 17,452 ล้านบาท เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
          ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า วันนี้มีประชาชนจังหวัดนครปฐมที่ทำสัญญารับค่าเวนคืนจำนวน 500 ราย วงเงิน 3,000 ล้านบาท จาก 2,941 ราย หลังจากนี้ก็จะทยอยจ่ายในส่วนที่เหลือ ส่วนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี จะเริ่มมอบค่าเวนคืนพื้นที่ในวันที่ 18 ธันวาคม และจังหวัดนนทบุรีในวันที่ 20 ธันวาคม ยืนยันจะมอบค่าเวนคืนพื้นที่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ หากยังไม่พอใจค่าชดเชย สามารถอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคมได้ กรมทางหลวงจะอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกเวนคืนในทุกขั้นตอน 


          สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม  มีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 25 เชื่อว่าหลังจากที่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเวนคืนแล้วจะทำให้เริ่มก่อสร้างและเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2566


...
ข่าวทั้งหมด