ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 12.30 น.วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

09 ธันวาคม 2562, 12:24น.


ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน          พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปจากเดิมอีก 3 เดือน (20 ธันวาคม 2562-19 มีนาคม 2563) เป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 58 และยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวน สอบสวนภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อไป          โดยสถานการณ์ และเหตุก่อการร้ายบางพื้นที่ยังมีความรุนแรง และในบางพื้นที่มีแนวโน้มลดลง ทำให้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรมช.ธรรมนัส สั่งส.ป.ก. จัดสรรพื้นที่ที่ยึดจาก ‘ปารีณา’ ให้เกษตรกร          ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่บริเวณเขาสนฟาร์ม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อรับคืนพื้นที่จากผู้แทนของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี และเข้าตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้น พร้อมระบุว่า หลังจากเข้าสู่กระบวนการยึดคืนแล้ว ส.ป.ก. จะนำพื้นที่ไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการในระดับจังหวัดราชบุรีเพื่อให้การจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปสภาฯ หารือญัตติตั้งกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 11 ธันวาคมนี้          นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะหารือญัตติการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะใช้เวลาพิจารณากี่วันสคร.จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจมากกว่าเกือบ 6 หมื่น 8 พันล้านบาท          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของประมาณการ และทำให้นำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 63,178 ล้านบาท          รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด คือการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รองลงมาคือ ปตท., สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารออมสินบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็ง-โลหิตวิทยาให้เบิกจ่ายตรงได้          กรมบัญชีกลางประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม 2 รายการ (Trastuzumab และ Ruxolitinib) ในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อนเริ่ม 16 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยด้วยว่า ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และแพทย์ผู้ทำการรักษาให้ลงทะเบียนขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ณ สถานพยาบาลก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ โดยปัจจุบันระบบ OCPA มีรายการยาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่เบิกจ่ายตรงได้ จำนวนทั้งสิ้น 20 รายการ และ 33 เงื่อนไขข้อบ่งชี้คนออนไลน์กังวลถูกสอดแนมพฤติกรรม          องค์กรนิรโทษกรรมสากล เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและและสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยในการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างเกือบ 10,000 คนจาก 9 ประเทศ อาทิ บราซิล อินเดีย สหรัฐฯ อียิปต์ พบว่าส่วนหนึ่งจะหลีกเลี่ยงการใช้คำค้นหาที่เฉพาะเจาะจงหรือเว็บเพจ เพื่อไม่ให้ถูกติดตามเก็บข้อมูล ทั้งมีความกังวลว่าจะถูกบริษัทเทคโนโลยีเก็บข้อมูลส่วนตัวและนำไปใช้ไม่เหมาะสม หรือถูกเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว          อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง 3 ใน 4 ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลออกกฎควบคุมบริษัทด้านเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันนี้มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่มีการควบคุม อาทิ เยอรมนี เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฝรั่งเศส เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้สื่อ 

 

ข่าวทั้งหมด