รมว.ยุติธรรม ขอให้ผู้เข้ารับการบำบัดฯ นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ ไม่ใช้ยาเสพติดอีก

22 พฤศจิกายน 2562, 13:16น.


          ผู้ป่วยติดยาเสพติด สามารถกลับตัวกลับใจและออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ หากได้รับการบำบัดรักษา ซึ่งที่จังหวัดชลบุรี ก็มีสถานที่ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการบำบัด 2 แห่งด้วยกัน คือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อาคารกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 2  อ.สัตหีบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี 
           ในช่วงเช้านายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ซึ่งเปิดให้เป็นสถานที่บำบัดตั้งแต่ปี 2546 จะรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีระยะเวลาการบำบัดรักษา 120 วัน ในแต่ละปีงบประมาณจะรับผู้ป่วยไม่เกิน 500 คน ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด 183 ราย
           นาวาเอกก้องหล้า ตุ้มภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ 2 อธิบายว่า ที่นี่จะเริ่มจากการประเมินคัดกรองผู้ใช้ยาเพื่อจัดเป็นกลุ่ม จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมและฝึกด้านต่าง ๆ ทั้งฝึกอาชีพ เช่นซ่อมรถจักรยานยนต์ งานเชื่อมโลหะ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรม รวมถึงมีนักจิตวิทยา มีแพทย์ มีทหาร คอยดูแล นอกจากนี้ยังให้ความเป็นทหารกลับไปด้วย มีการฝึกร่างกายให้แข็งแรง มีวินัย เมื่อจบหลักสูตรการบำบัดแล้ว ทางโรงเรียนมีการติดตามผล เช่น ผู้ป่วยรุ่นที่ 1/62 ที่ผ่านการบำบัดไปแล้วจำนวน 246 ราย พบว่ามี 24 รายที่กลับมาเสพอีก และ 7 ราย ถูกจับจำคุก สิ่งเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับสังคม สภาพแวดล้อม ที่อาจจะมีสิ่งเร้าทำให้กลับมาเสพด้วย


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ฝากไปยังผู้ป่วยว่า ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้ กลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัว ซึ่งมองว่าในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือนั้นทำได้ดีแล้ว แต่เรื่องของการประเมินติดตามผลผู้ที่ผ่านการบำบัดนั้น ในทุกสถานบำบัดยังมองว่ายังไม่สามารถเก็บสถิติได้ครบทุกคน ทำให้ไม่สามารถเอาผลมาวิเคราะห์และวางแนวทางสกัดกั้นผู้เสพให้หยุดเสพได้อย่างเต็มร้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องคิดหาแนวทางกันต่อไป อนาคตอาจจะพัฒนาปรับให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับมารายงานตัวทางเทคโนโลยีเพื่อความสะดวก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดนำผู้ปกครองเข้ามาให้ความรู้พร้อมกับบุตรหลานเพราะอยากให้สถาบันครอบครัวรักกันและใส่ใจดูแลกันมากขึ้น 
           ขณะที่ผู้ป่วยรายหนึ่ง เล่าว่า เข้ามารับการบำบัดเป็นเวลา 10 วันแล้ว ไม่รู้สึกทรมาน ไม่เสพยาก็อยู่ได้ แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่ไม่ดีนัก ซึ่งก็จะพยายามไม่กลับไปอยู่ในจุดเดิมอีก ทั้งนี้ได้เลือกฝึกอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ เพราะมีความรู้เรื่องนี้เป็นทุนเดิมและต้องการต่อยอด ซึ่งยังได้นำความรู้ที่ตัวเองมีอยู่มาแลกเปลี่ยนให้เพื่อน ๆ ที่สนใจเช่นกัน เมื่อออกไปข้างนอกจะได้มีอาชีพสร้างรายได้ หากมีงานทำ ก็จะไม่มีเวลาว่างมาก ทำให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก


...
ข่าวทั้งหมด