ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ‘ธนาธร’ พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.

20 พฤศจิกายน 2562, 15:25น.          ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แถลงด้วยวาจาและลงมติตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ที่ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายธนาธร พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นส.ส.นับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2562 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2562 ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร สิ้นสุดลง ทำให้มีตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อว่างลง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องประกาศให้บุคคลที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 7 วัน          ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บริษัท วี-ลัค มีเดีย ไม่ได้ยกเลิกจดแจ้งการพิมพ์จึงถือว่ายังเป็นสื่ออยู่ จะมีการบอกว่าปิดกิจการตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561 และเลิกจ้างพนักงานไปแล้วก็ตาม แต่บริษัทยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น บริษัท วี-ลัค ยังคงประกอบกิจการสื่อในวันที่พรรคอนาคตใหม่ ลงสมัครรับเลือกตั้ง คือ 6 ก.พ. 2562 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการ อีกทั้ง ไม่มีการส่งสำเนาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียน ทำให้ นายธนาธร มีลักษณะต้องห้ามในวันลงสมัครรับเลือกตั้ง และวันที่ 8 ม.ค. 2561 ก็เป็นการโอนหุ้นภายในครอบครัว          นอกจากนี้ มีพิรุธในการแจ้งโอนหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย ที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเหมือนที่เคยทำในอดีตการยื่นสำเนาบัญชีเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นล่าช้า ทั้งที่ สามารถทำอย่างรวดเร็วได้ เพราะพนักงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้การว่าหากมอบหมายให้ทำก็สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งเรื่องนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แต่กลับไม่รีบดำเนินการ จึงถือว่ามีพิรุธ นอกจากนี้มีพิรุธเรื่องการที่ภรรยาของนายธนาธร ขึ้นเช็คเงินโอนหุ้นล่าช้าถึง 128 วัน ผิดจากสิ่งที่เคยทำในอดีตที่ใช้เวลาเพียง 45 วัน การที่ภรรยาอ้างว่าต้องเลี้ยงลูกที่ยังเล็ก ฟังไม่ขึ้น เพราะสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ และแม้ว่านายธนาธร จะอยู่ในกรุงเทพฯ ในวันที่ 8 ม.ค.2562 แต่มีพิรุธว่าไม่มีการโอนหุ้นจริงในวันดังกล่าวแฟ้มภาพ 
 


                         
 

ข่าวทั้งหมด