สภากรุงเทพมหานคร รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำ

15 ตุลาคม 2562, 12:52น.


          ปัญหาขยะและการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ลดลง วันนี้สภากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 3 ในโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ชุมชนกุฎีจีนถึงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี  พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมก็มีการเดินเรือเพื่อเก็บขยะและผักตบชวาออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา 

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเดินรณรงค์แจกจ่ายสติกเกอร์ "รักแม่น้ำเจ้าพระยา"โดยมีการพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน และร้านค้าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ นายไพฑูรย์ ขำภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยายังมีให้เห็นอยู่โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก และขยะต่าง ๆ การลงพื้นที่ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีความใสสะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ เพราะแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากจะเป็นเส้นทางการคมนาคมแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้แสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาให้สมกับที่กองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่ง มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์...

ข่าวทั้งหมด