ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.20น. วันที่ 11 กันยายน 2562

11 กันยายน 2562, 19:59น.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนหน่วยงานราชการในพระองค์ เพื่อเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ พร้อมขอให้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องสถานที่ รวมทั้งเรื่องอาหารและน้ำดื่มให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลบริหารจัดการเรื่องขยะทั้งทางบกและทางน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดขยะพร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลเส้นทางคมนาคมการเดินทาง การปิดการจราจร และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพเรือ กำหนดการฝึกซ้อมย่อย จำนวน 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง คือวันที่ 17 ต.ค. และ 21 ต.ค.2562  สำหรับสถานที่เฝ้ารับเสด็จ ได้แก่ ท่าวาสุกรี ท่าราชวรดิฐ สวนสันติชัยปราการ สวนหลวงพระราม 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และจะจัดเตรียมสถานที่ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับประชาชน รัฐบาลจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบิ๊ก คลีนนิ่ง พัฒนาภูมิทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณท่าน้ำวัดราชาธิวาสถึงท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ด้วยนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร มีคำสั่งตั้งวอร์รูมน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และวางแผนน้ำอย่างเป็นระบบโดยสั่งการ 6 ข้อ คือ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ตั้งวอร์รูมบริหารจัดการน้ำ โดยมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อบริหารจัดการ และสั่งการให้ทันกับสถานการณ์น้ำ ในแต่ละสถานการณ์ และช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงอุทกภัยหรือภัยแล้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซาก โดยมีการแก้ไขปัญหาครบวงจร ตั้งแต่น้ำท่วมและมีการวางแผนถึงตอนน้ำแล้ง ให้ สทนช.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน ปริมาณน้ำทุกเขื่อนในประเทศ ปริมาณเดิมที่มีอยู่เท่าไหร่และผ่านออกไปใช้สำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละเขื่อน สทนช.กำกับติดตามเฝ้าดูการผันน้ำแต่ละเดือนในแต่ละสถานการณ์ตามช่วงเวลา เฝ้าดูจุดวิกฤตในแต่ละช่วงเวลา โดยต้องรายงานก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งทุกครั้ง เตรียมความพร้อมในการผันน้ำให้เพียงพอ ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป สทนช. ศึกษาในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่เหมาะสม สำหรับน้ำแก้มลิงและขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็น data center เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบความเคลื่อนไหว สำหรับภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังอุทกภัยและภัยแล้งวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ ส่งข้าวเหนียวบรรจุถุงล็อตแรก 1,000 ตัน หรือประมาน 260,000 ถุง ลงไปยังพื้นที่ที่มีการบริโภคข้าวเหนียวจำนวนมากประมาณ 60 จังหวัดทั่วประเทศ บรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน หลังจากข้าวเหนียวปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดราคาข้าวเปลือกเหนียวอยู่ที่ตันละ 17,000-18,000 บาท จากราคาปีก่อนตันละ 9,500 บาท ขณะที่ข้าวสารเหนียวเฉลี่ยขณะนี้อยู่ที่ตันละ 41,000 บาท จากปีก่อนตันละ 19,000 บาท โดยข้าวเหนียวธงฟ้าล็อตแรกที่กระจายลงไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีการจัดทำ 2 ขนาด แบ่งเป็นขนาดถุงละ 2 กิโลกรัมราคา 70 บาท จำกัดการซื้อไม่เกินคนละ 3 ถุง และขนาด 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 160 บาท ซื้อได้ 1 ถุง ซึ่งสามารถซื้อได้ผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศ ส่วนประชาชนทั่วไปหาซื้อได้ผ่านห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ กรมการค้าภายในจะรอประเมินสถานการณ์ความต้องการการบริโภคของประชาชนอีกครั้ง หากยังมีความต้องการอีกมาก ทางกรมฯ พร้อมที่จะมีการผลิตเพิ่มเติม โดยมีปริมาณข้าวเหนียวรอการบรรจุอีกกว่า 2,000 ตัน มั่นใจว่าจะเพียงพอกับการบริโภคก่อนที่ข้าวเหนียวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด การลงทุนในตลาดหุ้นไทย ปิดตลาดปรับขึ้น 8.10 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,674.03 จุด มูลค่าการซื้อขาย 71,227.76 ล้านบาท  คณะกรรมาธิการภาษีศุลกากร สังกัดคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่รายการสินค้าที่จะยกเว้นภาษีให้สหรัฐฯ 16 ประเภท แบ่งออกเป็นสองรายการ มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ยาต้านมะเร็ง อาหารปลา อัลฟาฟ่าอัดเม็ด เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งและน้ำยาถอดแบบรวมอยู่ด้วย แต่ไม่รวมสินค้าหลักของสหรัฐฯอย่างถั่วเหลืองและเนื้อหมู นับเป็นครั้งแรกที่จีนประกาศรายการสินค้าของสหรัฐฯที่จะได้รับการยกเว้นภาษี หลังจากทั้งสองประเทศเก็บภาษีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ปีก่อน เมื่อวันที่ 1 กันยายน จีนและสหรัฐฯเก็บภาษีตอบโต้กันรอบล่าสุด คณะเจรจาการค้าของสองฝ่าย เปิดเผยว่า ในต้นเดือนตุลาคมจะพบกันที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดมีความหวังว่าการเจรจารอบใหม่จะคลี่คลายความตึงเครียดที่กระทบเศรษฐกิจโลกการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียว ญี่ปุ่น พุ่งขึ้น 205.66 จุด ปิดที่ 21,597.76 จุด ทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 7 เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคึกคัก หลังจากคลายความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ดัชนีฮั่งเส่ง ตลาดหุ้นฮ่องกง พุ่งขึ้น 475.38 จุด ปิดที่ 27,159.06 จุด ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดเมื่อคืนนี้ในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยได้รับปัจจัยบวกจากรายงานข่าวที่ว่าจีนได้ยื่นข้อเสนอซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงพร้อมใจกันระงับการชุมนุมในวันนี้ รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดในสหรัฐฯเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544 เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านการก่อการร้าย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคของฮ่องกง แจ้งว่า เดือนสิงหาคมปีนี้ ยอดผู้โดยสารทั้งเข้าและขาออกจากฮ่องกง ลดลงร้อยละ 38 และ 12 ตามลำดับ เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันปีก่อนและไม่คิดว่าในเดือนนี้จะดีขึ้น นายโรนัลด์ หล่ำ หัวหน้าฝ่ายลูกค้าและการค้าของบริษัท แถลงว่า ขณะนี้ยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงที่เหลือของปีนี้ลดลงมาก ผู้โดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือลดลงมากที่สุด สวนทางกับผู้โดยสารจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ดีขึ้นCR:รัฐบาลไทย
 

ข่าวทั้งหมด