เครือข่ายภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือถึงก.ท่องเที่ยวฯ ค้านเปิดสถานบันเทิงถึง04.00น.

22 สิงหาคม 2562, 14:45น.


เครือข่ายต้านแอลกอฮอล์ และตัวแทนภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยเรื่องการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงเป็นเวลา 04.00 น. ที่นำโดยนายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันแอลกอฮอล์ ยื่นหนังสือให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณา โดยนายอารัญ  บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับหนังสือ ยืนยันว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบจะส่งเรื่องให้นายพิพัฒน์ เพื่อส่งต่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) วิเคราะห์หาข้อมูลต่อไป นายชูวิทย์ ชี้แจงเหตุผลที่คัดค้านว่า การขยายเวลาจะทำให้เกิดผลกระทบทั้งเรื่องอุบัติเหตุ คดีทะเลาะวิวาท ความรุนแรงทางเพศ ความไม่สงบสุขในชุมชน สถานบันเทิงจะได้รายได้เพิ่ม แต่ไม่ได้เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน สิ่งที่ควรทำคือเร่งพัฒนาสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และยังไม่มีข้อมูลว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ ต้องมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ที่จำกัดเวลาขายไว้แค่เที่ยงคืน และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมร้านเหล้าผับบาร์รอบสถานศึกษาที่กำหนดพื้นที่ควบคุมเอาไว้ด้านนายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เห็นตรงกันว่า การขยายเวลาของสถานบันเทิงเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดปัญหาสังคม เช่น อุบัติเหตุทางถนนที่ส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ หลังกลับจากสถานบันเทิง ขัดแย้งกับนโยบายรัฐบาลที่รณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้กลุ่มคัดค้านยังร่วมกันจัดกิจกรรมแต่งตัวล้อเลียนเป็นผีเหยื่อเมาแล้วขับด้วยผู้สื่อข่าว:เบญจภรณ์ ผิวเหลือง   

ข่าวทั้งหมด