ชาวญี่ปุ่นเริ่มเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวันนี้

21 กรกฎาคม 2562, 07:11น.


บรรษัทกระจายเสียงเอ็นเอชเคของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ชาวญี่ปุ่นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 124 ที่นั่งทั่วประเทศในวันนี้ โดยการเลือกตั้งเริ่มขึ้นแล้วเมื่อเวลา 07.00 น.จนถึงเวลา 20.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น จากนั้นเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนทันทีหลังปิดการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังเป็นการชี้วัดคะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะที่ดำรงตำแหน่งมานาน 6 ปี 6 เดือน สำหรับนโยบายหลักๆ ที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนำมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงยังรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การขึ้นภาษีการบริโภคและระบบบำนาญสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของญี่ปุ่นจะจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยสมาชิก 124 ที่นั่งหรือราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 245 คน จะต้องลงเลือกตั้งใหม่หลังดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 6 ปี...

ข่าวทั้งหมด