OECD ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลก จากข้อพิพาทสหรัฐฯ-จีน

21 พฤษภาคม 2562, 21:31น.


นายอังเกล กูร์เรีย เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส แถลงว่า OECD ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้จากเดิมร้อยละ 3.3 มาที่ร้อยละ 3.2 พร้อมทั้งเสนอแนะให้สหรัฐฯและประเทศจีน หาทางคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทโดยเร็ว หลังสงครามการค้ารอบล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนส่อเค้าว่าอาจจะกระทบการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก OECD ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจแก่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เสนอแนะเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาพิพาททางการค้า เช่น การเพิ่มความร่วมมือระดับนานาชาติให้มากขึ้นและการแก้ไขปัญหาพิพาทต่างๆโดยยึดกติการะหว่างประเทศเป็นหลักในการแก้ปัญหา ส่วนเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฯ OECD คาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเติบโตร้อยละ 2.8 คาดว่า เศรษฐกิจของประเทศจีนและเขตยูโรโซนจะเติบโตร้อยละ 6.2 และร้อยละ 1.2 ตามลำดับทีมต่างประเทศCR:FilePhoto AFP  

ข่าวทั้งหมด