ธปท.ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดของสถาบันการเงิน

15 พฤษภาคม 2562, 21:27น.


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ นั้น ธปท.พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวทั้งหมด