หลายจังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

18 มีนาคม 2562, 11:06น.


กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประเทศไทย พบว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือยังมีคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ 


โดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธีระพงษ์ วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคำสั่งให้ฉีดพ่นละอองน้ำที่บริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง และท่าอากาศยานตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เพื่อลดความหนาแน่นของฝุ่น พร้อมด้วยมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ตามประกาศ 61 วันอันตราย ระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ด้วยการหยุดเผาขยะ เผาป่า หรือในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อการบิน


ส่วนท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่ PG351และ PG352 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย สาเหตุจากปัญหาหมอกควัน และคาดว่าในช่วงบ่ายจะสามารถใช้งานได้ตามปกติสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศทั้งนี้ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 22 - 159 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี, ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่, ต.นาอาน อ.เมือง เลย, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอนฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 33 - 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่...
ผสข.เบญจภรณ์ ผิวเหลือง 


air4thai.pcd.go.th
ข่าวทั้งหมด