ครม.อนุมัติ12 เม.ย.62 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

12 กุมภาพันธ์ 2562, 15:24น.


พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ ‪12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน สำหรับสถานประกอบการต่าง ๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนจะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนผู้สื่อข่าว:ปิยะธิดา เพชรดีCR:ภาพรัฐบาลไทย 

ข่าวทั้งหมด