รองนายกฯวิษณุ เผยหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งเป็น3ส่วน แถลงหลัง26ม.ค.นี้

10 มกราคม 2562, 17:00น.


หลังการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการแถลงรายละเอียด จะต้องเป็นหลังวันที่ 26 มกราคม เนื่องจากในวันที่ 26 มกราคม เวลา 17 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา เป็นที่ปรึกษา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการต่างๆรวม7 คณะ ร่วมประชุม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลส่วนเรื่องการหารือในวันนี้ จะต้องนำความกราบบังคมทูลในวันที่26 มกราคมเช่นเดียวกัน  เพราะบางเรื่องต้องขอพระราชวินิจฉัย และบางเรื่องต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงยังไม่สามารถนำมาแถลงต่อสื่อมวลชนได้  ขณะที่หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกออกมาแล้ว โดยแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนที่เป็นการเตรียมการเบื้องต้น เรียกว่า พลีกรรม (พะ-ลี-กำ) เป็นการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จะเกิดในช่วงเดือนเมษายน ตลอดทั้งเดือน คาบเกี่ยวเดือน พฤษภาคมส่วนงานพระราชพิธีเบื้องกลางคือ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ วัน 4-5-6  พฤษภาคม โดยเรียกวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ว่า เป็นวันรำลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ วันฉัตรมงคล  ในปีหน้า ตลอดจนรัชกาล ส่วนงานเบื้องปลายจะเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 6 พฤษภาคม   หลังจากนั้น ก็จะมีงานพืชมงคลและหลังจากนั้นจะเป็นงานในส่วนของรัฐบาลและประชาชนที่จะจัดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย  แต่ต้องรอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหารือกันอีกครั้งสำหรับการประชุมในวันนี้ มีตัวแทน กรมราชเลขาธิการในพระองค์ สำนักพระราชวัง  ตัวแทนรัฐบาล โดยไม่มีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.เข้าร่วม โดยนายวิษณุยืนยันว่า การจัดงานพระราชพิธีไม่กระทบกับเหตุการณ์บ้านเมืองมากนัก ขณะที่การเตรียมงานขณะนี้ลุล่วงไปกว่า ร้อยละ50 แล้ว  และหมายกำหนดการในเดือนเมษายนส่งไปให้ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)รับทราบแล้ว โดยให้ กกต.นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเอง

ข่าวทั้งหมด