กทม.เลือกสว.ระดับจังหวัด22ธ.ค.ปลัด กทม.ตรวจความพร้อมและร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งเขตประเวศ

16 ธันวาคม 2561, 17:07น.


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม และร่วมสังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม (ชั้น 7) สำนักงานเขตประเวศ


ทั้งนี้ เขตประเวศ มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มยื่นใบสมัครโดยองค์กรแนะนำ จำนวน 2 คน และกลุ่มที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 9 ราย โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม 3 (การศึกษา) จำนวน 7 คน กลุ่ม 8 (ผู้สูงอายุ) จำนวน 1 คน และกลุ่ม 10 (อื่นๆ) จำนวน 1 คน โดยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้แต่ละกลุ่มมีผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน ซึ่งถ้ากลุ่มใดมีผู้สมัครรับเลือกฯ ไม่เกิน 3 คน สามารถส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกสมาชิกสภาระดับอำเภอ/เขต เพื่อเข้าสู่กระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนกลุ่มใดมีผู้สมัครรับเลือกฯ เกินกว่า 3 คน ให้สำนักเขตดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนภายในกลุ่มของผู้สมัครรับเลือกฯ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในส่วนของเขตประเวศ มีผู้สมัครรับเลือกฯ ในกลุ่ม 3 (การศึกษา) จำนวน 7 คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งภายในกลุ่ม เพื่อหาผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ/เขต กลุ่ม 3 (การศึกษา) โดยผู้ที่ได้รับเลือกฯ ได้แก่ อันดับ 1.นายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ อันดับ 2.นางวารุณี เสือสวย และอันดับ 3.นางเบญญาศิริ์ สรรจักร 


สำหรับ การเลือกสมาชิกวุฒิระดับสภาระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร จะมีขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค. 2561 โดยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง


 


 


Cr:กทม.
ข่าวทั้งหมด