เตรียมเสนอครม.ตั้งคณะกก.พิเศษระดับชาติดูแลการจัดทำภาพยนตร์ทีมหมูป่า

19 กรกฎาคม 2561, 17:24น.


การจัดทำภาพยนตร์ 13 เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษระดับชาติขึ้นมาดูแลการจัดทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ มีหน้าที่ดูแลการผลิตภาพยนตร์ สารคดี วีดีทัศน์เนื้อหา เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ยังดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทั้ง 13 คน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความเหมาะสมในทุกด้าน และภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึงในการจัดทำภาพยนตร์ของทุกบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผ่านการตรวจสอบบทภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการทำงาน หากจะมีการเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยคณะกรรมการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นคาดว่าจะมีจำนวนไม่เกิน 20 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์และบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ทั้งจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า (24 ก.ค.2561) ที่จะมีการประชุมนอกสถานที่ในจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังอธิบายว่า แม้ในหลักการการถ่ายทำภาพยนตร์หรือการตรวจสอบบทภาพยนตร์ หากเป็นบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยปกติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ดูแล แต่สำหรับกรณีนี้มีเรื่องของเยาวชนที่ละเอียดอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมา ส่วนบริษัทผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศที่สนใจ จะผลิตภาพยนตร์ เบื้องต้นมีติดต่อเข้ามา จำนวน 5 บริษัท แต่ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อของบริษัทและคาดว่าหากดำเนินการถ่ายทำจริง จะใช้ระยะเวลาในการผลิตเป็นปี ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เห็นว่าการส่งเสริมการผลิตเนื้อหาต่างๆ ทั้งผู้ผลิตจากไทยและต่างประเทศ ต้องมีการส่งเสริมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ หนังสั้น สารคดี เพราะเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกได้รับรู้ จะถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย และยังมีกรณีศึกษาให้เห็นทั้งความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ การใช้สติปัญญา ซึ่งถือว่ามีความครบถ้วนรอบด้านในการผลิตภาพยนตร์ นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้รายงานต่อที่ประชุมถึงการจัดทำจดหมายเหตุ ซึ่งจะบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ให้บริษัทผลิตภาพยนตร์ทั้งไทยจากต่างประเทศใช้อ้างอิงได้ด้วยผู้สื่อข่าว:เกตุกนก ครองคุ้ม 

ข่าวทั้งหมด