กทม. เริ่มแล้ว จับ-ปรับ จยย.ขับและจอดบนทางเท้า นำร่อง 115 จุด

12 กรกฎาคม 2561, 11:10น.


การแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดโครงการจุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า โดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจจุดกวดขันจับ-ปรับรถจักรยานยนต์ขับหรือจอดบนทางเท้าบริเวณ ด้านหน้าอุทยานเบญจสิริและถนนสีลม พร้อมกล่าวว่า วันนี้เริ่มดำเนินการเป็นวันแรก ซึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจบริเวณพื้นที่สีลม พบผู้กระทำความผิด 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับตามขั้นตอนของกฎหมาย


 

การดำเนินโครงการนี้จะมีเจ้าหน้าสำนักงานเขตตั้งจุด จับ-ปรับ นอกสถานที่เป็นประจำ ใน 50 เขต เบื้องต้นเริ่มดำเนินการ 115 จุดที่พบว่ามีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนกระทำความผิดมากที่สุด เช่น ห้วยขวาง จตุจักร พระราม 4 โดยดำเนินการปรับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ห้ามมิให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาด ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณี และพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยในทุกวันสำนักงานเขต จะต้องรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น Line ก่อนเวลา 16:00 น. ขณะเดียวกันได้ตั้งเป้าใน 1 เดือนหลังจากนี้ จะมีผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดน้อยลง และหวังว่าการดำเนินการอย่างเคร่งครัดนี้จะทำให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายมากขึ้น และหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นๆให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร


 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยอมรับว่าแม้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร จะมีมาตรการจัดระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องการออกกฎหมาย การแบ่งรางวัลนำจับเพื่อสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดตลอดเวลาและพื้นที่มีบริเวณกว้าง ทำให้การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ไม่ทั่วถึง ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิด คาดว่า มาจากความสะดวกสบาย แต่หากทุกคนยอมเสียสละปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะอยู่ร่วมกันได้ โดยย้ำว่าทางเท้านั้นเป็นที่สำหรับคนเดิน


ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ใช้ทางเท้าพบการกระทำฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าขอให้แจ้งกรุงเทพมหานครได้ตามช่องทางไลน์ @ebn6703w Email : citlaw_bma@hotmail.com Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สายด่วนสำนักเทศกิจTel.02-465-6644 หรือไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 และ ที่ฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 50 สำนักงานเขต  


 


ผู้สื่อข่าว:เกตุกนก ครองคุ้ม  


  

ข่าวทั้งหมด