*คสช.อนุม้ติเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง -ผู้ประสบภัยธรรมชาติตกค้าปี 54 รวมกว่า หมื่นล้าน*

17 มิถุนายน 2557, 16:03น.


หลังการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ชุดใหญ่ เป็นครั้งที่ 2 พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ได้เปิดเผยถึง การขยายเวลาการประกาศ พ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ยกเว้น อ.แม่ลาน ออกไปอีก3เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 20มิ.ย.-19ก.ย.57นอกจากนั้น ยังอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม โดยคสช.อนุมัติงบให้กระทรวงศึกษาธิการ 322ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายของสถานศึกษาในจ.เชียงราย และอนุมัติงบประมาณให้สำนักงานประพุทธศาสนา 127 ลเานบาท เพื่อดูแลบูรณะวัด และสถานปฏิบัติธรรมด้านนายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมแถลงผลการประชุมพร้อมกล่าวว่า มีการอนุมัติเงินให้กับโครงการการช่วยเหลือการปลูกยางทั้งระบบ จำนวน 6,600ล้านบาท  ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ 1แสนราย และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ตกค้างตั้งแต่ปี2555 จำนวน 5,400 ล้านบาท ซึ่งจะแก้ปัญหาให้ประชาชนจำนวน580,000ราย  คาดว่าจะสามารถเริ่มแจกจ่ายเงินให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนภายใน2-3สัปดาห์นี้  โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะคสช.ได้มอบนโยบายให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุศรินทร์ 

ข่าวทั้งหมด