ผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายบนแท็กซี่พร้อมเงินสด 40,000 บาท คนขับเก็บได้รีบนำส่งคืน

07 พฤษภาคม 2562, 22:05น.


  JS100 รับแจ้งจาก นส.กรกนก ว่าตนลืมกระเป๋าสะพายใบใหญ่สีน้ำตาล-ขาว ยี่ห้อ Gucci ข้างในมีกระเป๋ายี่ห้อ Coach ใบเล็กอีก 1ใบ มีเงินสกุลหยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 40,000 บาท นาฬิกาข้อมือ และเอกสารการเดินทางต่างประเทศ นามบัตร และบัตรประชาชน โดยวางลืมบนรถแท็กซี่แวน สีเขียว-เหลือง ไม่ทราบทะเบียน โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิ ลงที่โชคชัย4 เมื่อเวลา 03:00น. วันที่ 7 พ.ค.2562 เวลา 03.00น. 
   จากนั้น JS100 จึงประสานงานกับศูนย์ฯ แท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่ คือ นายธนพงษ์ มุ่งเขื่อนกลาง ผู้ขับรถแท็กซี่(แวน) สีเขียวเหลือง ทะเบียน 1มข-8473-กทม จึงแจ้งข้อมูลให้ผู้ขับขี่ทราบและทราบว่าผู้ขับขี่ได้เก็บกระเป๋าเอาไว้ให้แล้ว เตรียมนำไปส่งคืนเจ้าของ โดยต่อมาจึงนำไปคืนให้ถึงที่พักในช่วงเวลา 04:00 น.


   #น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #แบ่งปันน้ำใจ #เชื่อมสายใยไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ข่าวทั้งหมด