แท็กซี่พลเมืองดี เก็บกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้ แจ้ง JS100 ติดตามส่งคืนเจ้าของ

10 มีนาคม 2562, 08:51น.


     พลเมืองดี นายสมพร สระวงศ์วรุณ แท็กซี่สีชมพู ทะเบียน ทห-2615 กทม. เก็บกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้ คาดว่าเป็นของผู้โดยสารที่ลืมเอาไว้ท้ายรถ ที่โดยสารจากดอนเมือง ไปลงที่หมู่บ้านศุภลัย คลอง4 เมื่อเวลา 21.40น. ของวันที่ 9 มี.ค. 2562 แจ้ง JS100 ติดตามหาเจ้าของตนพบและนำส่งคืน
#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #แบ่งปันน้ำใจ #เชื่อมสายใยไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ข่าวทั้งหมด