แท็กซี่พลเมืองดี เก็บกระเป๋าโน้ตบุ๊คได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

15 กุมภาพันธ์ 2562, 03:35น.


         พลเมืองดี  นายบุญชู พุฒชัยภูมิ แท็กซี่เขียวเหลือง ทะเบียน 1มค - 1697 กทม. เก็บกระเป๋าโน้ตบุ๊ค ของผู้โดยสารได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

 

ข่าวทั้งหมด