พลเมืองดี เก็บเงินสดกว่า 60,000 บาทได้ บนรถสองแถวประจำทางสายโรงเรียนธนสิทธิ์ -บางพลี ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

12 กุมภาพันธ์ 2562, 20:58น.


  พลเมืองดี นางสาวศศิประภา อังคะนา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ เก็บเงินสดกว่า 60,000 บาทได้ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกตกหล่นอยู่บนรถสองแถวประจำทางสาย โรงเรียนธนสิทธิ์ -บางพลี สีส้มขาว โดยสารจากแยกบางนา มาลงที่สำโรง ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137


   
#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
ข่าวทั้งหมด