แท็กซี่พลเมืองดี เก็บกระเป๋าเดินทางได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

10 กุมภาพันธ์ 2562, 17:19น.


        พลเมืองดี นายปิยะศักดิ์ สิมโนนม่วง แท็กซี่เขียวเหลือง ทะเบียน 1มข-105 กทม. เก็บกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวทั้งหมด