ชาวอาหรับ ลืมกระเป๋า ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

10 มกราคม 2562, 05:34น.


        ชาวอาหรับ ลืมกระเป๋าทรง สีดำ ภายในมีเงินยูโร และนาฬิกา 1เรือน ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียว-เหลือง มช-9559กทม. โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปลงที่โรงแรม ดับเบิ้ล ยูสาทร เมื่อวันที่ 09 ม.ค.61 เวลา 22.57 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

ข่าวทั้งหมด