แท็กซี่พลเมืองดี เก็บถุงกระดาษใส่กล่องของขวัญได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

06 มกราคม 2562, 00:23น.


        พลเมืองดี นายปรีชา อริยพัฒนพร แท็กซี่เขียวเหลือง ทะเบียน มฎ-6466 กทม. เก็บถุงกระดาษได้ ภายในมีกล่องของขวัญ 1 กล่อง และนาฬิกาจับชีพจร 1 เรือน แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวทั้งหมด