พลเมืองดี เก็บกระเป๋าเงินได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

30 ธันวาคม 2561, 18:41น.


  พลเมืองดี นายอดิเรก อิฐสะอาด เก็บกระเป๋าเงินได้ ภายมีบัตรประชาชน , บัตรธนาคาร และเงินสดจำนวน 600 บาท แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ   
#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ข่าวทั้งหมด