แท็กซี่พลเมืองดี เก็บทองคำแท่งและทองรูปพรรณหนัก 10 บาท แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

28 ธันวาคม 2561, 20:25น.


   พลเมืองดี นายณรงค์ชัย ฉอนสมบูรณ์ แท็กซี่ทะเบียน มฎ-8379กทม. เก็บกระเป๋าผ้าได้ ภายในมีทองคำแท่ง 5 บาท 2 แท่ง , สร้อยรูปพรรณ รวม 10 บาท และพระเลี่ยมทอง แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ 

    
#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม


 


 
ข่าวทั้งหมด