แท็กซี่พลเมืองดี เก็บกระเป๋าได้ ภายในมีสิ่งของมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

27 ธันวาคม 2561, 18:24น.


   พลเมืองดี นายบัญชา จินานพ แท็กซี่สีชมพู ทะเบียนทห-7548 เก็บกระเป๋าได้ ภายในมีแหวนสแตนเลส 2,000 วง และสินค้างานสแตนเลสอีกจำนวนมาก มูลค่ารวมแล้วกว่า 100,000 บาท แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ      
  #น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม


 
ข่าวทั้งหมด