สุนัขหาย ชื่อ "โชแปงค์" พันธุ์ไทย ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 , 1137 หรือ 081-734-5507

21 กรกฎาคม 2561, 15:13น.


              สุนัขหาย ชื่อ "โชแปงค์" พันธุ์ไทย อายุ 4 ปี ลักษณะขนสีดำ ไม่สวมปลอกคอ หายไปจาก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 61 เวลา 13:45

              ผู้ใดพบเห็น แจ้ง JS100 โทร. *1808 , 1137 หรือ 081-734-5507

ข่าวทั้งหมด