ไทย

ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราชของภาคอีสานในพื้นที่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดงแห่งทุ่งดอกกระเจียวงาม และน้ำตกที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน มีภูเขาที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ภูพังเหย ภูแลนคา ภูอีเฒ่า อันเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชี

Cr.Tourism Authority of Thailand